Hotline 1900.099.915 / 0255 3713555

Bài Viết Y Khoa

21-03-2024

Hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống lao 24/3

Ngày Thế giới phòng, chống lao (24 tháng 3) hàng năm là dịp nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với bệnh lao, đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt dịch bệnh lao trên toàn cầu.