Hotline 1900.099.915 / 0255 3713555

Quản lý chất lượng Bệnh viện

24-04-2024

Két quả kiểm tra - Đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2023

3.83/5 điểm là kết quả của buổi kiểm tra – đánh giá tại Bệnh Viện Phúc Hưng được Đoàn Sở Y tế công bố vào trưa ngày 11/04/2024 vừa qua.
14-06-2023

Kết quả kiểm tra – đánh giá 83 tiêu chí chất lượng của đoàn sở y tế

Sáng ngày 14/06/2023, Bệnh viện Đa Khoa Tư Nhân Phúc Hưng tổ chức buổi “Đón đoàn Sở Y tế kiểm tra – đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022”. Đón tiếp Đoàn có sự tham gia của Ban lãnh đạo cùng đội ngũ các Y Bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện. Sau quá trình kiểm tra và đánh giá, các thành viên của Đoàn đã lần lượt đưa ra những lời khen, những ý kiến đóng góp hết sức thiết thực và giá trị, góp phần hoàn thiện công tác tổ chức và vận hành của bệnh viện.