Hotline 1900.099.915 / 0255 3713555
Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân sự

20-05-2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THÁNG 05/2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao nâng lực chuyên môn. Bệnh Viện Phúc Hưng thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí sau và thông tin liên hệ theo hình ảnh đính kèm. Trân trọng!
06-02-2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG * Địa điểm làm việc: Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng * Địa chỉ: Số 06 Cao Bá Quát, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. * Số lượng tuyển dụng: - Bác Sĩ chuẩn đoán hình ảnh:05 người - Bác Sĩ TMH, RHM:05 người - Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh: 05 người - Điều dưỡng:20 người * Mức lương: Thỏa thuận. * Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp. * Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng Thông báo đến hết ngày 30/10/2022. * Điện thoại liên hệ: 0905 828 568 (Cô Lan).
06-10-2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG

Để đáp ứng nhân sự Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng lên 300 giường bệnh. Bệnh viên Đa Khoa Phúc Hưng cần tuyển dụng các vị trí sau: - Bác Sĩ:05 người - Điều dưỡng:10 người * Mức lương: Thỏa thuận. * Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp. * Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng Thông báo đến hết ngày 30/10/2022. * Điện thoại liên hệ: 0905 828 568 (Cô Lan). * Địa điểm làm việc: Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng * Địa chỉ: Số 06 Cao Bá Quát, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.